Boreal Kasvinjalostus kehittää uusia peltokasvilajikkeita, jotka sopivat paikallisiin viljelyoloihin nyt ja tulevaisuudessa. ”Ilmaston muuttuessa tarvitsemme lajikkeita, jotka kestävät samanaikaisesti sekä kuivuutta, liikamärkyyttä että uusia kasvitauteja. Viljelyvarmuus on kotimaisen ruoantuotannon elinehto”, sanoo toimitusjohtaja Markku Äijälä.

Borealin jalostamien lajikkeiden parantunut satotaso, laatu, korrenlujuus ja taudinkestävyys vievät koko ruoantuotantoketjua kestävämpään suuntaan. ”Kun kasvi kasvaa terveenä, laatu paranee ja kasvinsuojelun tarve vähenee. Viljelijöille se on iso säästö ja ympäristön kannalta merkittävä asia.”

Kestävä viljely muuttuvassa ilmastossa edellyttää myös monipuolista viljelykiertoa. ”Palko-, öljy- ja nurmikasvien käyttö viljojen rinnalla pitää yllä maan kasvukuntoa, vähentää kasvitautien riskiä sekä lisää satovarmuutta. Samalla paranee viljelyn kannattavuus”, summaa Äijälä.

“Ilmaston muuttuessa tarvitsemme lajikkeita, jotka kestävät samanaikaisesti sekä kuivuutta, liikamärkyyttä että uusia kasvitauteja.”

Valkuaisomavaraisuudelle on Suomessa kasvava tarve, siksi Borealillakin on jalostettu pohjoisiin olosuhteisiin sopivia valkuaiskasvilajikkeita, kuten härkäpapuja. ”Lisäämällä härkäpavun tuotantoa voisimme ruokkia kaikki Suomen kotieläimet kotimaisella raaka-aineella tuontisoijan sijaan”, Äijälä kertoo.

Uudet alhaisen haitta-ainepitoisuuden härkäpapulajikkeet ovat yksi hyvä esimerkki siitä, miten Borealin jalostusohjelmilla voidaan tuottaa lisäarvoa koko ruoantuotantoketjulle. ”Työtämme on kehittää viljelyyn lajikkeita, jotka vastaavat satoa käyttävän teollisuuden tarpeita, laatuvaatimuksia ja ovat saannoltaan hyviä. Siksi painotamme lajikejalostuksessa viljelyvarmuuden ja satoisuuden lisäksi kotieläintuotannon sekä elintarvike- ja rehuteollisuuden toivomia laatuominaisuuksia”, sanoo Äijälä.

www.boreal.fi/