Carunan aluejohtaja Henrik Suomi ja kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa ovat yrityksen kesäkuussa lanseerattavan mobiilisovelluksen kimpussa. Teksti ja kuva: Kai Lintinen

Carunan sähköverkon alueilla muun muassa Kauhajoella, Kyrössä, Salossa ja Veikkolassa on kauppojen yhteydessä, toreilla sekä messuilla ja erilaisissa tapahtumissa ollut neuvontapisteitä, joissa on kerrottu verkon kehittämistoimien edistymisestä sekä autettu asiakkaita heitä askarruttaneissa kysymyksissä sähköverkkoihin liittyen.

”Nämä kohtaamiset ovat meille hyvä paikka kertoa monipuolisista sähköisistä palveluistamme ja tarvittaessa auttaa kädestä pitäen, kuinka kukin saa niistä mahdollisimman suuren hyödyn irti”, Carunan aluejohtaja Henrik Suomi kertoo.

Asukaspalvelu on kiertänyt maata koemielessä vasta toista kuukautta, mutta suuri kiinnostus on kertonut palvelulle olleen tarvetta. ”Meillä on jo nyt ollut tuhansia asiakaskohtaamisia, joissa on todella suurella prosentilla syntynyt asiakkaita hyödyttäneitä keskusteluja.”

Carunan Omat Sivut -verkkopalvelun etusivu tarjoaa heti olennaista perusinfoa selkeästi.

Tärkeät ja ajankohtaiset tiedot jaetaan tehokkaasti digipalveluilla

Caruna on avannut asiakkaalleen viime vuonna uudistuneet Omat Sivut, joiden kautta asiakkaille tarjotaan selkeä näkymä omiin tietoihin. ”Jo palvelun avausnäkymä kertoo selvästi heti sen, onko oman kodin tai muun sähkön käyttöpaikan – esimerkiksi mökin – sähkönjakelu kunnossa ja kulutus ennallaan”, Suomi valottaa.

Omien sivujen kautta asiakkaat voivat seurata omaa sähkönkulutustaan aina kuukausitasolta jopa tuntitasolle asti: ”Palvelu auttaa valitsemaan myös kulutukseen perustuen sopivimman sähkönsiirtotuotteen kolmesta eri vaihtoehdosta.”

Kesäkuussa lanseerataan myös mobiilisovellus, jota on kehitetty ja koekäytetty yhdessä Carunan asiakkaiden kanssa. Sovelluksen ensisijainen tarkoitus on parantaa viestintää niin Carunalta asiakkaalle kuin asiakkaalta Carunalle.

”Sovellus mahdollistaa meille entistä tehokkaamman ja kohdennetumman viestinnän esimerkiksi sähköverkkoon liittyvistä töistä tai verkon häiriöistä. Toisaalta sen avulla asiakkaat voivat välittää myös meille päin häiriöviestit ympärivuorokautisesti ja liittää näihin viesteihin myös esimerkiksi kuvaa sähkölinjan päälle kaatuneesta puusta sijaintitietoineen tai muuta vastaavaa informaatiota, joka nopeuttaa vikojen korjaamista”, kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa lisää.

Sähköinen allekirjoitus tehostaa maankäyttösopimusten tekoa

Caruna on ottanut käyttöön myös sähköisen allekirjoituspalvelun, jolla tehostetaan maankäyttösopimusten tekemistä. Kun sopimukset saadaan nopeasti kuntoon, nopeutuu myös mahdollisten korvausten maksaminen asiakkaille. Perinteisestihän sopimuspaperit ovat liikkuneet postitse, jolloin aikaa kuluu joka tapauksessa kauemmin kuin sähköisesti asioitaessa.

“Meillä on jo nyt ollut tuhansia asiakaskohtaamisia, joissa on todella suurella prosentilla syntynyt asiakkaita hyödyttäneitä keskusteluja.”

”Nyt asiakkaat saavat sopimuksen liitteineen luettavakseen esimerkiksi tablettitietokoneella, joten he voivat kuitata sopimuksen kosketusnäytölle kirjoitettavalla allekirjoituksella sopimustapaamisessa. Hyväksyminen voidaan tehdä myös pankkitunnuksilla”, Palmumaa kertoo.

Carunalla uudet digitaaliset palvelut ovat osa laajempaa kokonaisuutta. ”Uusien palvelujen ideana on parantaa kykyämme kertoa tekemisistämme asiakkaille. Niiden rinnalla perinteiset palvelukanavat, kuten puhelinpalvelut, ovat yhä arvossaan”, Suomi ja Palmumaa summaavat.

www.caruna.fi/