Koti Metsätalous

Metsätalous

Kuution kehittämisestä vastaava Suomen Puukauppa Oy haluaa sujuvoittaa puukauppaprosessia, ja tarjoaa siksi metsänomistajille maksuttoman, kaikille alan toimijoille avoimen puukaupan markkinapaikan. Suomessa on saatavilla maailman paras metsävaratieto ja erittäin kattava puunhintatilastointi. Tämä on osaltaan luonut edellytykset kokonaisvaltaiselle ja avoimelle puumarkkinapaikalle verkossa. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat ”Kyseessä on kotitalouksien merkittävä varallisuuserä, sillä Luonnonva-rakeskuksen mukaan kotitalouksilla on pääomaa metsissä kiinni noin 45,5 miljardia euroa”,...
Kaupungistuminen, metsänomistajien ikärakenne ja hankalissa maasto-olosuhteissa, pitkien etäisyyksien päässä sijaitsevat metsät asettavat haasteita puunhankinnalle. EU:n myöntämällä Horizon-rahoituksella toimiva ROSEWOOD-hanke nostaa esiin eri alueiden tarpeet, haasteet ja käytänteet ja kokoaa EU-alueet yhteen puuraaka-aineen saamiseksi liikkeelle kestävällä tavalla. ”Hankkeen tavoitteena on omaksua uusia, kestäviä metsänhoidon ja puunhankinnan käytäntöjä ja edistää Euroopan metsävarojen potentiaalin käyttöönottoa. Eri alueilla on omat haasteensa ja osaamisensa, eli...
  Keitele Forest -konsernin hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio havaitsi 1970-luvun lopulla ison puutavarakaupan konttorinjohtajana, että alalta puuttuivat määrämittapituudet ja asiakaslaadut. Kylävainio suunnitteli uuden tekniikan nopean sahalaitoksen ja esitteli sen konsernin johdolle. Johtaja ilmoitti: ”Me sahaamme ja sinä myyt.” ”Keiteleen kummisedät” hakivat kuntaan sahayrittäjää. Kylävainio sai rahoituksen ja perusti vuonna 1981 Keiteleen Teollisuussaha Oy:n, joka sahasi ensimmäisenä vuotena 9 800 kuutiota. "Olimme Pohjoismaiden...
Keskustelu metsistä ja hakkuista käy kuumana. Harvapa näyttää miettivän, mitä metsä on. Se ei ole pelkkiä puunrunkoja pystysssä tai pinossa eikä keskusteluja aukoista tai arvista maaperässä. Metsä on systeemi, jossa on monipuolinen kasvilajisto puineen, pensaineen ja varpuineen. Se on satojen hyönteisten syteemi, tuhansien mikrobien koti ja satojen eläinlajien paikka. Metsä tuottaa ison osan hapestamme, puhdistaa juomavetemme ja varastoi sen...
Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Helena Reiman on seurannut ilolla, miten suomalainen metsätalous on kehittynyt hänen uransa aikana. ”Metsänhoito ja luonnonhoito ovat yhdistyneet metsäluonnonhoidoksi. On oivallettu, että metsällä on sekä kaupallinen, sosiaalinen, ekologinen että kulttuurinen merkityksensä. Nyt metsäluonnon moninaisuutta ja ominaispiirteitä vaalitaan”, Reiman kertoo. Suomessa metsään on suhtauduttu aina vastuullisesti toisin kuin monissa muissa maissa. Ensimmäinen metsälaki otetiin käyttöön jo vuonna 1880. Siinä...
Ammatillisen koulutuksen säästöistä huolimatta opiskelijoilla on viikossa noin 30 tuntia lähiopetusta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Koulun lisäksi opiskelijoilla riittää voimia myös alan töihin vapaa-ajalla. Muhoslainen Oskari Väätäjä opiskelee maatalousteknologiaa ja on työskennellyt koulun ohella naapurinsa maatilalla. ”Nautin työnteosta ja se on helppo yhdistää koulunkäyntiin! Parasta alassani on monipuolinen työnkuva.” Kiimingistä Muhoksen opiskelija-asuntolaan muuttanut Sakari Mantila opiskelee metsäkoneenkuljettajaksi. Mantila kaipasi vapaa-ajalle lisää tekemistä ja...
Kampuksella opiskelijat pääsevät lähietäisyydeltä tutustumaan maa- ja metsätalousalan töihin. Kampusalueella on oma puutarha, navetta, pienealäintupa ja maatila, joissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan perustaitoja käytännössä. Metsätalouden, metsänhoidon ja metsäpalveluiden opiskelijoille löytyy puolestaan 200 hehtaarin opetusmetsä. "Teknologia lisääntyy maa- ja metsätalousalalla, mutta se ei poista hyvien tekijöiden tarvetta." Opintojen sisältöä on mahdollisuus räätälöidä yksilöllisesti ja tarvittaessa oppisuuntaa voi lennosta vaihtaa tai täydentää valitsemaansa perus-...