Kiinnostus sähköön on kasvanut jatkuvasti niin yhteiskunnassa kuin kodeissa ja yrityksissäkin, sillä koko energiajärjestelmä elää merkittävää uudistuksen aikaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi hiilidioksidipäästöisten energiamuotojen on väistyttävä uusiutuvan energian tieltä. Tämä vaatii uudenlaista teknologiaa, uutta markkina-ajattelua ja ennen kaikkea älykästä sähköverkkoa.

Sähköverkkoyhtiö Elenia osallistui Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeeseen, joka selvitti kahden vuoden ajan, miten älykäs sähköverkko palvelee parhaiten energiamurroksen läpivientiä. Kattava raportti julkaistiin lokakuussa, ja se toimii perustana tulevalle energialainsäädännölle.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa sähköverkko on avainroolissa, kun ratkotaan ilmastonmuutoksen haasteita.

Energiamurroksen tavoitteena on ilmaston lämpenemisen aisoissa pitäminen päästöttömillä energianlähteillä. Uusiutuvina energianlähteinä aurinko- ja tuulivoima toimivat täysin eri tavalla kuin perinteiset tuotantomuodot, sillä niiden tuotantomäärät ovat sääriippuvaisia.

“Uusiutuvan energiantuotannon kanssa ilmaston lämpeneminen lisää poikkeuksellisia sääolosuhteita, minkä vuoksi perinteiset ilmajohtoverkot eivät enää ole toimiva ratkaisu sähkönjakeluun”, toteaa Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Älykäs sähköverkko

Elenia on kehittänyt älykkään sähköjärjestelmän ratkaisuja säävarman sähköverkon rakentamisesta kotien älykkääseen sähkönkulutuksen mittausteknologiaan. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa älykkään sähköverkon kehitystyötä.

“Älykäs sähköverkko on vahvasti puheenaiheena, mutta meille tämä ei ole uutta, vaan pitkä kehityskaari, jossa olemme olleet liikkeelle panevana tekijänä. Kehitimme ja asensimme kumppaneidemme kanssa 2000-luvun alussa ensimmäisenä Euroopassa älykkäät sähkömittarit. Tämä oli lähtölaukaus älykkään sähköverkon kehitykseen.”

Elenia on lisännyt verkkonsa älykkyyttä ja hyödyntää sitä laajalti palveluiden kehittämisessä. Älykkääseen sähköverkkopalveluun kuuluu myös käyttöikänsä päähän tulevan sähköverkon rakentaminen säävarmaksi.

“Teimme usean vuoden tutkimustyön jälkeen vuonna 2009 päätöksen rakentaa vain sääolosuhteista riippumatonta sähköverkkoa, johon eivät myrskyt ja lumet vaikuta. Tällä tavalla rakennamme alustan, johon tuotanto ja kulutus voivat liittyä, ja jossa niiden tasapainoa pystytään hallitsemaan. Energiamurros liittyy älykkään sähköverkon kehitykseen sen jokaisella osa-alueella.”

Liuhala kertoo esimerkkinä Elenian innovaatioista yhtiön käyttökeskuksen ja sähköverkon viankorjausautomatiikasta.

“Jos runkoverkkoomme tulee vika, järjestelmä ilmoittaa ja rajaa automaattisesti vika-alueen sekä ohjaa sähköt automatiikalla päälle verkon vaurioitumattomiin osiin. Samalla käytönvalvojien työ nopeutuu, kun he voivat keskittyä työryhmien ohjaukseen vikapaikalle.”

Kulutuksen joustoa

Elenia uudistaa jatkuvasti säävarmaa, älykästä sähköverkkoa huolehtiakseen yhä varmemmasta sähkönjakelusta koteihin, yrityksiin ja yhteiskunnan palveluihin. Tulevaisuudessa älykkäässä sähköverkossa myös kotien kulutus voi joustaa tuotannon mukaan.

“Tulossa ovat niin sanotut virtuaalivoimalat. Olemme testanneet uutta mittarisukupolvea, joka on tulossa laajamittaiseen asennukseen ensi vuosikymmenellä. Sen avulla voidaan ohjata kotien sähkönkäyttöä päälle ja pois tinkimättä arjen mukavuudesta. Kulutuksen joustoa tullaan tarvitsemaan aurinko- ja tuulivoiman tuotannon vaihteluiden tasapainotukseen.”

Kodin laitteita voidaan ohjata käyttöön automaattisesti sähkön ollessa edullista. Esimerkiksi lämmittää kodin varaavia laitteita tai ladata sähköauto, kun sähkö on edullisimmillaan. Tätä on kulutusjousto.

“Teollisuuden prosessien ohjaamisessa tämä on ollut arkea pitkään. Myös kodeissa voidaan tulevaisuudessa hyötyä älykkään sähköverkon helppoudesta, kun automatiikka hoitaa kulutuksen jouston asiakkaan arkeen vaikuttamatta.”

“Olemme rakentaneet älykästä sähköverkkoa jo parinkymmenen vuoden ajan. Tämä ei ole revoluutio vaan evoluutio, jota viemme koko ajan reippaasti eteenpäin. Jotta auringosta ja tuulesta tuotettava sähkö saadaan tehokkaasti käyttöön, on älykkäästä sähköverkosta tulossa yhä tärkeämpi osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.”

www.elenia.fi/