Kivikoneen menestys avasi ELHO:lle uusia segmenttejä. Egyptissä sitä käytetään myös pellon raivaukseen. Youtubesta saa vaikuttavan käsityksen koneiden tehosta.

Yhteistyö käyttäjien kanssa on ELHO:lle tärkeää

Pännäisissä sijaitseva ELHO pyrkii kehittämään koneita, jotka auttavat maanviljelijää parantamaan itse tuottamansa rehun laatua. ELHO:n koneita viedään kaikkiin maanosiin, missä maataloutta harjoitetaan.

Perheyrityksen menestyksen turvaamiseksi suuri osa tuloksesta pyritään käyttämään yrityksen ja sen tuotteiden kehitykseen. Ideat tuoteparannuksiin ja uusiin tuotteisiin tulevat usein käyttäjiltä ja myyntikanavista. Useissa patenttihakemuksissa on myös maanviljelijän tai konemyyjän nimi keksijöiden joukossa.   

“Juhlavuosi osuu sopivasti hetkeen, jolloin takana on kaksi hyvää vuotta. Viime kaudelle toimitettiin ennätysmäärä koneita. Kasvumme oli 34 % ja kuluva vuosi voi mennä vieläkin paremmin, kovasta kilpailusta huolimatta. Yhteistyö Lantmännen Agron (ent. K-Maatalous) kanssa lisää uskottavuuttamme. Asiakas kohtaa tutut kauppiaat ja tietää saavansa varaosansa helposti. Maankattavat myyntiorganisaatiot ovat a joka maassa. Ne rakentavat luottamusta”, kertoo Johansson.

Looginen matka menestykseen

ELHO:n perustaja, Arne Löfvik, syntyi ja toimi maanviljelijänä vahvalla mai-
dontuotantoalueella. Löfvikillä oli jo nuorena kaupanteko verissä ja sitä vahvistavaa osaamista karttui konemyyjänä Keskolla. Vuonna 1968 Arne heittäytyi yrittäjäksi ja teki maahantuontisopimuksen tanskalaisten maatalouskonevalmistajien kanssa. Jo tällöin syntyi pyrkimys luoda hyviä henkilökohtaisia kontakteja yhteistyöyritysten avainhenkilöiden kanssa.

Viljelijöiden antama palaute on elintärkeää ja auttaa kuuntelevaa yritystä eteenpäin. Oma tuotekehitys alkoi, kun traktorien turvahytit tulivat Suomessa pakollisiksi ja kelasilppureiden torvenohjaus oli kehitettävä turvahytistä toimivaksi.

Alkuvaiheessa kokoonpanoa tehtiin keittiön pöydällä, mutta kelasilppureiden hyvä menekki teki oman tehtaan rakentamisen ja laajentumisen mahdolliseksi.

“Kelapöyhin oli ensimmäinen kokonaan oma kone ja markkinoita mullistava tuote. Sen toiminta poikkesi pöyhinten valtaosasta, koska ELHO:n roottori pyörii vaakasuorassa. Tällöin kostea heinä nousee pintaan ilmavaan karhoon tai hajalevitettyyn kuohkeaan mattoon, jossa se kuivuu tasaisesti ja nopeasti. Pelkästään Suomeen ELHO:n kelapöyhimiä on myyty yli 10 000 kappaletta.

Menestys antoi resursseja voimakkaaseen tuotekehitykseen. ELHO:n pneumaattinen lannoitelevitin M800 avasi kansainvälisiä vientikanavia mm. Englantiin.

Kun ELHO:n pyöröpaalien käärintälaitteet tulivat tuotantoon 80-luvun loppupuolella, niiden testimenestys mm. Irlannin valtiollisessa testilaitoksessa osoitti, että ELHO:lla käärityt rehupaalit ovat tarkemmin muovitetut kuin kilpailijoiden koneilla.

Tämä auttoi herättämään luottamusta potentiaalisissa uusissa maahantuojissa eri puolilla maailmaa. ELHO:n niittomurskainten kehitystyössä pääpaino oli tehokkuuden ja käyttövarmuuden lisäksi niiden kyvyssä luoda kuohkea ja muodoltaan ihanteellinen, nopeasti kuivuva karho. Tästä osoituksena ovat useat kansainväliset testitulokset mm. saksalaisesta DLG-testilaitoksesta. ELHO:n karhot kuivuivat huomattavasti nopeammin kuin minkään muun testatun koneen tuottamat karhot.

ELHO lupaa yllättää kävijät seuraavilla Helsingin Messuilla. ELHO:n myyntimenestyksen, kivikoneiden vieressä Johan Löfbacka, Michael Johansson, Karl-Erik Häggblom ja Jari Myllymäki.

Always ahead!

Michael Johanssonin mukaan maataloutta pidetään auringonlaskun alana.

“Ihmiset kuitenkin lisääntyvät ja syövät, joten näemme tässä kasvun mahdollisuuksia. Panostamme kehitykseen ja palkkasimme vastikään tuotantoon nelisenkymmentä työntekijää. Turvallinen ja pysyvä työpaikka on hyvä pohja innovatiivisuudelle, luovuus ei kukoista epävarmuudessa”, hän visioi.

Tuotekehityspäällikkö Johan Löfbackan mukaan maataloudessa mennään kohti määrältään vähempiä, mutta kooltaan suurempia tiloja. “Nykyisellä niittomurskaimella voidaan niittää jopa 15 hehtaaria tunnissa”, lisää Löfbacka.

70 % ELHO:n liikevaihdosta tulee viennistä. “Kotimainen tuotanto on meille tärkeää laadun ja toimitusvarmuuden ylläpitäjänä. Olemme pieni ja ketterä yritys, jossa pääsemme nopeasti ideasta tuotteeksi”, painottaa Johansson ja lupaa julkistaa Helsingin-messuilla jotakin ennennäkemätöntä.

https://www.elho.fi/fi-fi/