”Väre on myös maatilojen luonnollinen kumppani aurinkosähkön käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, koska tunnemme asiakkaidemme sähkönkäytön ja energiamarkkinoiden toiminnan”, johtava asiantuntija Petri Valtonen (vas.) ja kehitysjohtaja Antti Martikainen esittelevät. Teksti ja kuva: Jarmo Seppälä

Tämän vuoden alussa aloittanut uudenlainen energiapalveluyhtiö Väre tarjoaa sähkönmyynnin lisäksi myös asumisen, sähköisen liikkumisen ja liiketoiminnan palveluita.

”Meillä on kattava kokonaistarjoama, joilla asiakkaidemme energiakustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi vähentää”, Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen korostaa.

Väreen muodostaneiden yhtiöiden yritysasiakkaat vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan jo viime vuonna yhteensä 21,1 miljoonaa euroa ja hiilidioksidipäästöjään noin 300 tonnin verran. Tämä onnistui toimivien sähköenergian salkunhallintapalveluiden, kysyntäjouston ja aurinkosähkön hyödyntämisen avulla. Lisäksi hiilidioksidipäästöissä huomioitiin Väreen asiakkaiden sähköautoilu.

“Meillä on kattava kokonaistarjoama, joilla asiakkaidemme energiakustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi vähentää.”

Osaava kumppani aurinkoenergian käyttöön

Johtava asiantuntija Petri Valtonen Väreestä kertoo, että aurinkosähköjärjestelmien asennus on helppoa laajoille kattopinnoille. Maatiloilla hyviä käyttökohteita aurinkosähkölle ovat esimerkiksi maidon jäähdytyslaitteet ja muut viilennyslaitteet, joita tarvitaan juuri eniten kesäauringon paistaessa kuumimmillaan.

Lisäksi erityisesti vaikkapa luomutilat ja maatilamatkailuyritykset voivat hyödyntää aurinkosähkön käyttöään myös omassa brändinrakentamisessaan.

”Aurinkosähkö on imagoteko ja autamme yrityksiä maksimoimaan imagohyödyt”, Martikainen lisää. Väre toimittaa aurinkosähköjärjestelmät kätevästi kokonaispakettina suunnittelusta asennukseen ja antaa laitteisiin käyttökoulutuksen.

”Aurinkojärjestelmien asennussuunnittelu tehdään aina käyttökohteessa. Väre antaa laitteista ja asennuksesta tarkan, pitävän hinnan ja tarvittaessa avustaa tukien haussa”, Valtonen mainitsee.

Väre toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä myös yksityisille kotitalouksille. Tähän mennessä toimituksia on ollut yhteensä useita satoja järjestelmiä ja asiakastyytyväisyys on erinomainen.

Aurinkosähköjärjestelmä tarjoaa puhdasta tuottoa

Maatilat saavat 40 prosentin tuen investoidessaan yli 17 500 euroa aurinkosähköjärjestelmään. Järjestelmän tuotannon on vuositasolla mentävä kokonaan maataloustuotantoon. Lisäksi maatalouden yrittäjätuloa on oltava vuodessa 25 000 euroa.

Maatilamatkailuyritysten, tilateurastamojen tai muiden yritysten investointituki pienenee toukokuun alussa nykyisestä 25 prosentista 20
prosenttiin.

”Aurinkosähkö on maatiloilla erittäin kannattava investointi. Sähköenergian hinta on noussut Suomessa noin neljä prosenttia vuodessa. Aurinkosähköjärjestelmän riskitön tuotto, joka kasvaa ajan kuluessa, on jo sijoituksen ensimmäisenä vuonna 10 prosentin luokkaa”, Antti Martikainen laskee.

Aurinkosähköjärjestelmien käyttöikä on 30–40 vuotta, ja Väre lupaa vähintään 25 vuoden takuun tehontuotolle.

Hybridisuodatin säästää ja parantaa sähkön laatua

Huonolaatuinen sähkö maksaa eurooppalaisille yli 150 miljardia euroa vuodessa. Väreen toimittamalla E-Power-hybridisuodattimella sähkön laatua voidaan parantaa keskitetysti yhdellä laitteella. Se pienentää kiinteistön energiakuluja, vähentää hiilidioksidipäästöjä, pidentää sähkölaitteiden käyttöikää sekä parantaa sähkönlaatua ja lisää energiatehokkuutta.

E-Power vähentää merkittävästi kokonaisenergiankulutusta, mikä todennetaan mittauksilla. Väre toimittaa E-Power laitteen kokonaistoimituksena ja laite asennetaan yrityksen sähkökeskukseen. Yritys saa investointiin 20 prosentin investointituen, mutta tämä ei koske maatiloja.

Sähkösalkun hallintaa ja kysyntäjoustoja

Väreen sähkösalkun hallintapalvelut ovat tulossa nyt myös maatilojen ja pienyritysten käyttöön. Tarjolla on sekä konsultoivaa että erityisesti pienemmille yrityksille suunnattuna täyden valtakirjan salkunhallintapalvelua. Tavoitteena on suojata asiakkaan sähkönhinta nousuriskeiltä sekä arvioida edullisimmat ostojen ajankohdat niin hyvin kuin mahdollista.”Näin taataan asiakkaalle vakaa ja edullinen sähkönhinta pitkällä aikavälillä”, Martikainen kertoo.

Yrityksen energiakuluja voi vähentää ja sähkönkäyttöä muuttaa ansaintakeinoksi kysyntäjoustolla. Erityisesti yritykset tai yhteisöt, joiden toiminta sallii tuotannon ja sähkönkulutuksen säätämisen tarpeen mukaan, voivat osallistua kysyntäjoustoon. Sähkönkulutuksen ohjaamisesta ja varallaolosta maksetaan asiakkaalle korvaus.

Väre tarjoaa yrityksille nopean ja riskittömän väylän osallistua kysyntäjoustoon ja kartoittaa maksutta yrityksen säästö- ja tuottomahdollisuudet.

Energiapalveluyhtiö Väre

  • perustettu kesäkuussa 2018
  • perustajina Savon Voima, Jyväskylän Energia, Kuopion Energia ja Lappeenrannan Energia
  • Suomen 4. suurin energiayhtiö
  • työllistää 37 energia-alan vahvaa ammattilaista
  • yli 250 000 asiakasta eri puolella Suomea

Lue lisää VARE.FI