Hillevi Koivusalo ja Leena Tamminen-Simola kuvattiin Hyrian maa- ja metsätalousopiston vanhimman rakennuksen, 1700-luvun lopulla jo rakennetun, puutalon edustalla. ”Opetustoimintaa täällä on harjoitettu jo vuodesta 1930 lähtien, kun Pienviljelysneuvojaopi to aloitti toimintansa”, Koivusalo kertoo.

Kampuksella opiskelijat pääsevät lähietäisyydeltä tutustumaan maa- ja metsätalousalan töihin. Kampusalueella on oma puutarha, navetta, pienealäintupa ja maatila, joissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan perustaitoja käytännössä. Metsätalouden, metsänhoidon ja metsäpalveluiden opiskelijoille löytyy puolestaan 200 hehtaarin opetusmetsä.

“Teknologia lisääntyy maa- ja metsätalousalalla, mutta se ei poista hyvien tekijöiden tarvetta.”

Opintojen sisältöä on mahdollisuus räätälöidä yksilöllisesti ja tarvittaessa oppisuuntaa voi lennosta vaihtaa tai täydentää valitsemaansa perus- tai ammattitutkintoa toisten opintosuuntien sisällöillä. ”Monille valkeaa vasta opintojen aikana, mikä on se suurin kiinnostuksen kohde. Täällä pääsee käytännössä kokeilemaan erilaisia töitä ja sitten oppia lisää työssäoppimisjaksoilla yrityksissä. Laaja-alainen osaaminen on eduksi työelämään siirryttäessä”, koulutuspäällikkö Hillevi Koivusalo valottaa.

Aikuisopiskelijana Hyriassa olevalla Leena Tamminen-Simolalla on noin 20 vuoden kokemus maatalouslomittajan töistä. Opinnoista hän hakee osaamisensa monipuolistamista. ”Ehkä sitä alkoi vähän leipääntyä ja koin haluavani jotain uutta”, hän miettii.

Tamminen-Simola aloitti Hyriassa puutarha-alan perustutkinnon viheralan opinnoissa, mutta kiinnostus vaihtui matkalla. ”Nyt tähtäimenä on puutarhatuotannon osaamisala ja suuntautuminen luomuviljelyyn ja rinnalla minulla on vielä mahdollisuus palata lomittajaksi tai hyödyntää täällä saatua osaamista muualla maataloudessa.”

Maa- ja metsätalousalat ovat monien ennakkoluuloista huolimatta tulevaisuuden aloja. Esimerkiksi puhtaalle ja laadukkaalle ruualle löytyy aina tilausta. Eikä nämä työt häviä teknologiankaan kehittyessä. ”Teknologia lisääntyy maa- ja metsätalousalalla, mutta se ei poista hyvien tekijöiden tarvetta”, Koivusalo summaa.

https://www.hyria.fi/