”Kun puunkierto kestää kymmeniä vuosia, on järkevää kaataa valmiit tukkipuut ja jättää kuitupuut kasvamaan. Näin maaperä säilyttää hiilivarantonsa”, Erno Lehto pohtii. Teksti ja kuva: Hannu Kaskinen

Innofor Finland Oy:n toimitusjohtaja Erno Lehto kertoo edustamansa yrityksen tarjoavan metsänhoitopalveluja kaikille metsänomistajille uudella twistillä. Lehto sanoo tutkimusten vahvistavan, että metsän jatkuva kasvatus tuo saman tuloksen kuin tasaikäinen kasvatus, mutta jatkuvalla kasvatuksella metsä pysyy metsänä.

”Jatkuva kasvatus auttaa säilyttämään niin maiseman kuin marja- ja sienisadot. Tästä hyötyy myös riista”, Lehto kiteyttää. Lehto tietää, että metsänomistajia kiinnostaa etenkin metsästä saatava taloudellinen hyöty. Lehdon mukaan metsän yläharvennuksilla voittaa heti. ”Kun harvennat puita ylhäältä, lisäät puuston tulevaa arvokasvua. Kun kuitupuu maksaa 15 euroa, mutta tukkipuu 45 euroa, ei kannata hakata puuta, joka on kolminkertaistamassa hintansa.”

Hyvä harvennus tuottaa siis paremmin kaatamalla valmiita tukkipuita kuin niiden alta pientä ja kalliisti korjattavaa kuitupuuta. Harvennus myös lisää valoa metsämaahan, mikä edistää luontaista taimettumista.

Lehto huomauttaa, että sellutehtaat saavat tarvitsemaansa kuitua kustannustehokkaasti isoista puista, sillä sahapuun tilavuudesta puolet menee sivuvirtoina selluteollisuuden raaka-aineeksi. Sahapuun korjuu on selvästi edullisempaa kuin pienpuun hakkaaminen metsänpohjasta.

“Jatkuva kasvatus auttaa säilyttämään niin maiseman kuin marja- ja sienisadot.”

Innofor toimii valtakunnallisesti metsäkoneyrittäjä- ja metsuriverkoston kanssa. Viime kesänä Innoformiehet kävivät metsänhoitokaupoilla Hangosta Suomussalmelle. Yrityksen liikevaihdosta 80 prosenttia tulee puukaupasta.

Vaikka Innofor on erikoistunut jatkuvaan kasvatukseen, yhtiö käyttää muitakin metsänhoitomenetelmiä ja kilpailuttaa avohakkuita, sillä metsänomistaja päättää metsiensä hoidosta.

www.ostammepuuta.fi