Digitalisaatio on muuttanut yhteiskunnan toimintavarmuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin rakennetta merkittävästi tämän vuosituhannen aikana. Tietoliikenneverkkojen kehitys on kulkenut modeemeista ja puhelinlangoista alle kahdessa vuosikymmenessä valokuituyhteyksiin ja langattomiin 5G-verkkoihin.

Vuosituhannen vaihteessa internetyhteyksien tiedonsiirtonopeus mitattiin kilobitteinä, ja nyt läpimurtoaan tekevän 5G-verkon nopeus yltää kymmeniin gigabitteihin saakka. Tämä tulee tarjoamaan meille sellaisia mahdollisuuksia, joita emme vielä osaa edes kuvitella. Robotiikka, tekoäly ja esineiden internet ovat konkretisoituneet utopiasta osaksi tämän päivän todellisuutta.

IoT on arkipäivää niin sikalassa kuin ohjelmistoyrityksessäkin, ja robotit paiskivat lypsyhommia tuttuun tapaan. Digitalisaatio leviää asteittain avuksi maaseutuelinkeinojen kaikille osa-alueille. Siksi toimintavarmaan verkkoon on voitava luottaa kylän perimmäisessä navetassa saakka.

Kun tietoliikenneyhteyksien varassa ovat sekä elinkeinoelämän koko kirjo, että yhteiskunnan yleinen turvallisuus, on luotettavien verkkoyhteyksien piiriin saatava koko Suomi. Jokainen katvealue on riski huoltovarmuudelle ja aukko yhteiskunnan tasa-arvoisuudessa.

Maaseudun digitalisaatio kiihtyy kohisten; tällä hetkellä uusien teknologioiden kehitys maaseudulla on kiivaampaa kuin missään muualla. Perinteisten maaseutuelinkeinojen kehittymisen lisäksi digitalisaatio luo alustan uusille palvelukonsepteille, jotka ovat tulevaisuudessa välttämättömiä tasa-arvoisen peruspalvelutarjonnan toteuttamisessa.

5G luo yhä uudistuvia ja kehittyviä mahdollisuuksia koko elinkeinoelämälle, mutta haja-asutusalueiden toimintavarma tietoliikenneinfrastruktuuri ei voi nojata pelkkiin langattomiin yhteyksiin. Yksityisen ja julkisen sektorin toimijat ovat jo tehneet suuren työn laajakaistaverkkohankkeiden toteuttamisessa, ja se työ on tehtävä loppuun saakka. Jos kiinteiden verkkojen infrastruktuuria ei rakenneta loppuun, jää maaseutu ilman 5G:n mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia.

Kun toimivien tietoliikenneyhteyksien varassa elää koko yhteiskunta, on kaikkien etu ja tehtävä ottaa vastuu siitä, että luotettava verkko myös kattaa koko sen alueen, jolle yhteiskuntamme on levittäytynyt, alkaen Suomi-neidon varpaista aina päälaelle saakka.

Jari Leppä (kesk.)
Maa- ja metsätalousministeri