Suomea pidetään maailmalla ansaitusti luonnonvarojen kestävän käytön mallimaana. Vaikka toimimme monin tavoin mallikkaasti, pystymme vielä parempaan.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen niin metsissä kuin pelloilla on vielä vajavaista. Vapaaehtoisuuteen perustuva Metso-ohjelma on tuonut hyviä tuloksia. Sitä pitää jatkaa ja laajentaa metsien lisäksi esimerkiksi soiden suojeluun.

Maataloudessa on tehty paljon töitä vesiensuojelun eteen. Lannoitusta on vähennetty, suojakaistoja ja kasvipeitteisyyttä lisätty, kosteikkoja rakennettu. Tehostetussa vesiensuojeluohjelmassa autamme viljelijöitä tekemään lisää. Tehokkaaksi todettuja kipsi-, rakennekalkki- ja kuitukäsittelyjä lisätään pelloilla.

Metsiemme lisääntyneen kasvun ansiosta puun käyttöä on voitu lisätä kestävästi ja kansallisen metsästrategian mukaisesti liki 15 kuutiometrillä vuodessa. Lisäys merkitsee 500 miljoonaa euroa enemmän puunmyyntituloja ja 300 miljoonaa euroa enemmän liikevaihtoa puun korjuu- ja kuljetusyrityksille. Se merkitsee yli 2 miljardia lisää vientituloja Suomelle sekä kasvavia verotuloja kunnille ja valtiolle. Puun käytön lisäys auttoi Sipilän hallitusta saavuttamaan talous- ja työllisyystavoitteensa.

Maailman on siirryttävä fossiilitaloudesta biopohjaiseen kiertotalouteen. Samalla hiilinieluista on huolehdittava. Toimimalla kestävästi metsissä ja pelloilla ratkomme maailman suuria ympäristöongelmia.

Kimmo Tiilikainen