Hankkeessa kartoitetaan kokkolalaisia bio-, cleantech ja energia-alan yrityksiä sekä muita pk-yrityksiä (esim. teollisia palveluja tarjoavia) ja pyritään edistämään niiden tuote- ja tuotekehitysratkaisuja, jotka ovat ekologisia, vähähiilisiä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Hankkeen puitteissa valmennetaan yrityksiä em. asioissa sekä tiedotetaan uusista bio- ja kiertotalouden ratkaisuista ja innovaatioista.

Hanke pyrkii myös edistämään julkisten hankintojen ja ratkaisujen ekologisuutta. Hankkeen vetäjänä toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy. Lisätietoa www.kosek.fi

Kokkola on osa Keski-Pohjanmaan biolaaksoa

Biolaakso on ekosysteemi, jossa yhdistyy ainutlaatuisesti alueemme mittavat luonnonvarat, maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen teollisuus sekä korkeatasoinen tutkimus ja koulutus. Keski-Pohjanmaan kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä on elinkeinoelämän, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen yhteistyön tulos. Se toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen tavoitteita.

Biolaaksossa kemia, biotalous ja mineraalitalous kohtaavat ja vahvistavat toisiaan. Keski-Pohjanmaalla on sekä iso kemianteollisuuden keskittymä että vahva alkutuotantoalue. Meillä on kemian erityisosaamista, jonka avulla biomassasta kehitetään korkean lisäarvon tuotteita.

Lisätietoa www.biolaakso.fi

Kokkolassa tehokasta teollista kiertotaloutta jo 50 vuotta

Kokkolan Suurteollisuusalueella kiertotalous teollisine symbiooseineen on ollut tavallista arkea jo vuosikymmenet. Sanonta “toisen jäte on toisen aarre” toteutuu suurteollisuusalueella kirjaimellisesti. Alueen tuotannollisten yritysten välillä synergiahyödyt konkretisoituvat sekä tuotantoprosesseissa että sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Näin synergiaetujen ansiosta materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteen määrää voidaan vähentää huomattavasti. Uusia keinoja mietitään jatkuvasti entistä tehokkaamman kiertotalouden toteuttamiseksi. Kokkola Industrial Parkia pidetäänkin Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa kiertotalouden edelläkävijänä. KIP on mukana muun muassa Sitran rahoittamassa valtakunnallisessa ekoteollisuuspuistoverkosto -hankkeessa.

Lisätietoa www.kip.fi

Kokkola Material Week 9.11.–14.11.2019 tuo esiin Kokkolan osaamisen vahvuudet

Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen kattauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Kokkola Material Weekistä on kehittynyt alan toimijoiden ja sidosryhmien merkittävä verkostoitumistapahtuma. Laita päivämäärät jo kalenteriin!

Lisätietoa www.materialweek.fi