TerveysHelpin sisältävän LähiTapiolan Työkykyvakuutuksen saa nyt puoleen hintaan ensimmäiseksi vuodeksi.

Maatilalla sattuu ja tapahtuu – valitettavasti myös tapaturmia ja sairastumisia. Koska maatilayrittäjät ja -työntekijät tekevät tunnetusti pitkää työpäivää, he hyötyvät aidosti palveluista, joita tarjotaan myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Tämä oli yhtenä kriteerinä myös TerveysHelppiä kehitettäessä; terveydenhuollon ammattilaisiin saa suoraan yhteyden chattaamalla tai soittamalla iltaisin aina kello 23 saakka, kaikkialta Suomesta.

Eläimet on ruokittava, kylvöt tehtävä ja hallaharsot levitettävä, joten TerveysHelppi-sovellus älylaitteessa tai tietokoneella on merkittävä parannus entisaikojen terveyskeskusvastaanottojonottamiseen. Palvelu tuo avun sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan eikä useinkaan tarvitse lähteä vastaanotolle saakka. Lähes kolme neljästä TerveysHelpin kautta tulleesta tapauksesta pystytään hoitamaan etänä. Työkykypalveluun sisältyvä Työkykyvakuutus kattaa kustannukset TerveysHelpin sairaanhoitajan ja lääkärin etäpalvelusta sekä vastaanottokäynnit yleislääkäritasoisiin tutkimuksiin ja hoitoihin. Hoitolaitos laskuttaa palvelusta suoraan LähiTapiolaa, joten omaa rahaa ei tarvitse käyttää. Vakuutus kattaa myös julkisen sektorin kustannuksia, jotka maksetaan ensin itse ja haetaan sitten korvaus LähiTapiolasta.

Asiakkaat arvostavat Terveys-Helpissä ennen kaikkea palvelun helppokäyttöisyyttä, mahdollisuutta asioida sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa ilta-aikaan sekä sitä, että vastaanotolle ei usein tarvitse lähteä paikan päälle, vaan asiointi hoituu etänä.

”Itse arvostan ennen kaikkea sitä, että saan tarvittaessa nopeasti avun yhdestä paikasta, niin vakuutus- kuin sairaalapalvelut”, kertoo Paimiossa kasvinviljelyn ja kalkkunansiitosmunien tuotannossa työskentelevä Mikko Lindberg.

TerveysHelpistä voi saada esimerkiksi laboratoriolähetteet tai reseptin uusinnan. Palvelu on tarkoitettu kaikille maatalousyrittäjille ja työntekijöille ja se on saanut paljon positiivista palautetta. Sovellus on ladattavissa niin App Storesta kuin Google Play Storestakin.

TerveysHelpin saa käyttöönsä, kun ottaa Työkykyvakuutuksen LähiTapiolasta.

Lisätietoa: https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/terveyshelppi