Teksti: Päivi Remes

Paikallisidentiteetti ja -kulttuuri rakentuvat ihmisten, ympäristön ja luonnon vuorovaikutuksesta. Asukkaat, paikalliset yrittäjät ja -yhteisöt, taiteilijat ja kuntapäättäjät saavat yhdessä aikaan sekä välitöntä hyötyä että kestävää kehitystä. Maaseudun Sivistysliitto MSL tuo kuntalaiset mukaan kyläkuvan ja paikallispalvelujen kehittämiseen sekä kuntien strategiatyöhön.

”Yhteinen ymmärrys ja mahdollisimman toimiva kuntastrategia saadaan aikaan, kun riittävän varhaisessa vaiheessa aidosti kuunnellaan ja taltioidaan kattavasti erilaisia näkökulmia”, sanoo MSL:n kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola. ”Sama pätee paikallispalveluiden kehittämisessä. Tuomme avuksi luovia menetelmiä, jotka madaltavat erilaisten ihmisten osallistumiskynnystä”, hän lisää.

Työllisyyspalveluiden kehittämistä uudella tavalla

Uusien palveluiden tai esimerkiksi merkittävien tapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi kannattaa viranomaisten ja yrittäjien tehdä yhdessä kuntalaisten kanssa. Virpi kertoo esimerkin keramiikkakuntana tunnetun Posion palvelujen kehittämisprosessista.

MSL toi prosessiin mukaan kuntalaiset, huomioiden erityisesti työllisyyspalveluiden kehittämisen ja kuntouttavan työtoiminnan. ”Autoimme ideoimaan Posiolle keskeiselle sijainnille Hyvän mielen paikan, kunnan ja paikallisten järjestöjen yhteisen olohuoneen. Tämän lisäksi posiolaiset pääsevät yhdessä paikallisen keramiikkataiteilijansa Paula Suomisen kanssa kehittämään kyläkuvaansa ja suunnittelemaan v. 2020 Posion kansainvälistä Keramiikkakonferenssia.”

Tavoitteelliset kohtaamiset Penkkikahvilassa

Limingassa puolestaan kunnan uuden strategian jalkauttamista tuetaan
MSL:n penkkikahvila-konseptilla. ”Viemme penkkikahvilan vanhustenpalveluyksiköihin ja avitamme kunnan viranomaisten ja vanhustenpalvelutarjoajien, hoitajien, vanhusten ja heidän omaistensa välistä vuoropuhelua. Tuotamme kohtaamisista koosteen viranhaltijoille ja päättäjille seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion työkaluksi.”

Maaseudun Sivistysliitto MSL on kulttuuri- ja sivistysjärjestö, joka ajankohtaisilla teemoilla ja luovin menetelmin saattaa ihmisiä ja organisaatioita yhteen. MSL tukee ihmisten osallisuutta lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Pääteemat: Järjestötoiminta, Osallisuus, Ilmastoviisaus, Paikalliskulttuuri ja ITE taide.

Perustettu 1952, 14 valtakunnallista jäsenjärjestöä
Tilaa Maaseudun Sivistysliiton Uutiskirje! www.msl.fi