Veli-Matti Rekola toivoo, että pitkään jatkunut maatilayritysten heikko kannattavuus saadaan taitettua. Siihen tarvitaan yhteiskunnan kaikkien osapuolten tahtoa ja yhteistyötä.

Koen tärkeäksi maaseudun yrittämisen kannalta, että edistämme työnantajatoimintaa.  Meidän tavoitteenamme on, että maaseutualan yrittäjillä ja työnantajilla on vähintään samat toimintaedellytykset kuin muidenkin alojen työnantajilla”, sanoo Maaseudun Työnantajaliiton, MTA:n toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola.

Tärkeässä roolissa

Työvoiman saatavuus maatila- ja puutarhayrityksiin on haastavaa ja varsinkin kausiluonteisiin töihin tarvitaan tekijöitä ulkomailta. MTA:n tärkeä rooli on vaikuttaa päättäjiin ja lainsäätäjään työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. ”Työnantajien ja työntekijöiden yhteistyön perusta on paikallinen sopiminen.  Pyrimme vaikuttamaan siihen, että työehtosopimukset antavat mahdollisuuksia tähän”, sanoo Rekola.

”Konkreettinen yrityskohtainen konsultointi kuuluu  MTA:n palveluun. Työnantajat pärjäävät tiedolla ja taidolla”, painottaa Rekola.

Jäsenpalvelu sisältää tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta.

”Monet työsuhdekysymykset ovat yrityskohtaisia, jolloin ne ovat helpommin ratkaistavissa suorilla yrityskäynneillä”, hän muistuttaa.

Kotimainen ruokabrändi ja ruokaturvallisuus

Veli-Matti Rekola nostaa kaikille yhteiseksi aiheeksi kotimaisen puhtaan ruokatuotannon. Kuluttajien luottamus on vakaa ja hänen mielestään ruoan tuotanto on peruslähtökohta, kun puhutaan maaseudun elinvoimaisuudesta tulevaisuudessa.

”Ruoan turvallisuus on keskeinen kriteeri kuluttajien ajattelussa globaalisti. Suomalaisen ruoan puhtaus ja turvallisuus ei ole tärkeää pelkästään kotimaan markkinoilla vaan saattaa tarjota laajenevia mahdollisuuksia vientimarkkinoilla. Ilmasto- ja ympäristökysymykset näyttävät tuottavan sekä uhkia että mahdollisuuksia”, kertoo Rekola.

”Maa- ja metsätaloudella on resursseja tarjota vähemmän ympäristöä kuormittavia ratkaisuja ja sen seurauksena luoda uutta ja laajaakin yritystoimintaa supistuvien tuotannonhaarojen sijaan. Se merkitsee elinvoimaa maaseudulle”.

http://www.tyonantajat.fi/fi/