Suomalaisen maatalouden tila välittyi jo vuosia sitten maanviljelijöiden tapaamisissa. Iloisuus puuttui. Talous oli tiukentunut ja osa koki, ettei alaa arvosteta”, Välitä viljelijästä -projektin projektityöntekijä Ilpo Lehtinen kertoo.

Lehtinen työskentelee Etelä-Savossa, joka on vahvaa maidontuotantoaluetta. Siellä maidon hinnan alentuminen ja rakennemuutos ovat aiheuttaneet moninaisia ongelmia.

”Huono kannattavuus voi heijastua myös parisuhteeseen, joka voi olla maatilalla iso asia”.

Positiivinenkaan kassavirta ei aina takaa, etteikö maatalousyrittäjä voisi olla uupunut. Kovan paineen alla ovat myös sivutoimiset viljanviljelijät, jotka käyttävät päätoimessa ansaitun loman viljelyyn.

”He ovat käytännössä aina töissä”, Hämeen projektityöntekijä Salla Säteri toteaa.

Kynnys hakea apua madaltui

Melan Välitä Viljelijästä -projektin ja maakunnallisten hyvinvointihankkeiden turvin onnistuttiin auttamaan viime vuonna yli tuhatta maatalousyrittäjää yhdessä maakunnallisten hanke- ja projektityöntekijöiden kanssa. Iso osa tukea ovat Säterin ja Lehtisen kaltaiset projektityöntekijät, joiden kanssa viljelijät voivat keskustella mieltä painavista aiheista maksuttomasti.

”Nyt kun puolitoista vuotta asiasta on puhuttu, kynnys hakea apua jaksamisongelmiin on madaltanut. Aiemmin avun hakemista häpeiltiin. Vieläkin kannustaisin viljelijöitä ottamaan rohkeammin yhteyttä projektityöntekijöihin, sillä apua kannattaa hakea aina. Aina ongelman ei tarvitse olla suurikaan”, projektinvetäjä Pirjo Ristola sanoo.

Säteri on samaa mieltä ja muistuttaa, ettei hänen työnsä ole mennä tilalle arvostelemaan maatalousyrittäjän kotia tai tilaa.

”Meillä on täysi vaitiolovelvollisuus. Ratkaisuja haetaan positiivisessa hengessä. Aina maatalousyrittäjä ei tiedä, mihin kaikkeen hänellä on oikeus esimerkiksi sairaanhoito- tai kuntoutuspuolella”, Säteri sanoo.

Jatkoa vuoteen 2020 asti

Pirjo Saari on huomannut, että etenkin miehet ovat projektin myötä uskaltaneet ottaa entistä paremmin työkykyyn liittyvät asiat puheeksi.

Havainnointia ja puheeksi ottamista toivotaan myös maatalousyrittäjien sidosryhmiltä, kuten eläinlääkäreiltä, maatalouslomittajilta ja -neuvojilta. Se on osa projektin yhteydessä luotua varhaisen välittämisen mallia, jota projektissa edelleen kehitetään.

”Koska meillä ei ole keinoja puuttua varhaisessa vaiheessa ongelmiin, rohkaisen sidosryhmiä ottamaan asiat viljelijän kanssa puheeksi ennen kuin kriisi pahenee. Silloin se on usein helpompi ratkaista. Voi vaikka kysyä, voisiko antaa viljelijän yhteystiedot projektityöntekijällemme”, työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari kannustaa.

Maatalousyrittäjistä vajaalla 35 prosentilla on työterveyshuolto. Moni maatalousyrittäjä on kokenut, että työterveyshuollosta puuttuu maatalousosaamista.

“He ovat käytännössä aina töissä.”

”Palkkasimme projektiin työntekijän kehittämään työterveyshuoltoa, jotta se vastaisi paremmin viljelijöiden tarpeita”, Saari kertoo.

Välitä Viljelijästä -projekti koettiin tarpeelliseksi myös jatkossa, sillä sille myönnettiin budjettiriihessä kolmen miljoonan euron jatkorahoitus vuoteen 2020 asti.

Välitä viljelijästä -projekti

  • Osa hallituksen maatalouden kriisipakettia.
  • Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan toteuttamassa projektissa projektityöntekijät auttavat yhdessä maakunnallisten hanketyöntekijöiden kanssa haastavissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä ympäri Suomen.
  • Haastavassa tilanteessa Mela voi myöntää maatalousyrittäjälle 500 euron ostopalvelusitoumuksen asiantuntijapalveluihin ylirasittuneisuuden tai masennuksen hoitamiseksi, taloudellisen tai juridisen avun hankkimiseksi. Talousasioiden neuvonnassa auttaa myös Neuvo 2020.
  • Tärkeimpänä apuna on projektityöntekijän ja maatalousyrittäjien aito kohtaaminen maatilalla.
  • On järjestänyt maakunnallisia hyvinvointipäiviä ja Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC-koulutusta.
  • Yhteyttä voi ottaa projektin omiin projektityöntekijöihin tai maakunnallisiin hyvinvointihankkeiden yhteyshenkilöihin, joiden yhteystiedot löytyvät Melan internetsivuilta Välitä viljelistä -teeman alta.

Lue lisää: https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta