Syötävä Puisto perustettiin Mustikkamaalle Helsinkiin.
MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen ja toiminnanjohtaja Paula Yliselä heittäytyvät osallistavaan toimintaan.

Paikallisidentiteetti ja paikalliskulttuuri rakentuvat ihmisten, kulttuuriympäristön ja luonnon vuorovaikutuksesta. Kylän asukkaat, kuntapäättäjät, taitelijat ja pienyrittäjät saavat yhdessä aikaan välitöntä hyötyä ja kestävää kehitystä. Maaseudun Sivistysliitto MSL tuo kuntalaiset konkretian tasolla mukaan paikallispalvelujen ja elämänlaadun kehittämiseen, paikkakunnan vahvuuksien pohtimiseen ja kuntien strategiatyöhön.

”Olemme kehittäneet kohtaamispaikoiksi talkoohenkistä ryhmätoimintaa aktivoimaan uudenlaisia menetelmiä kuten ympäristöluotsit, yhteisöllisen puutarhan tai osallistavan teatterin edistämään periferian lumoa”, kertoo MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen korostaen, että luovuus ja vastuunkantaminen yhteisöstä ja luonnosta kuuluu kaikille. MSL tuo esiin voimavarana kunnissa toimivat eri alojen taiteilijat ja ITEtaiteilijat. ”Yhteisö- ja ympäristötaideteokset auttavat arvostamaan paikallista omaleimaisuutta”, Ketonen lisää ja esittelee Konginkankaalle yhteisöllisesti suunniteltua, tekstiilitaitelija Elina Laitisen toteuttamaa omaa kangaskuosia.

MSL:ssa kehitettiin Osallisuuskortit eli konkreettiset menetelmäkortit kunnille apuvälineeksi osallistavaan toimintaan. ”Edustuksellinen demokratian ja kuntakyselyjen rinnalle tarvitaan ruohonjuuritason vaikuttamiskeinoja, joissa haemme niidenkin näkemyksiä, joiden ääni ei yleensä kuulu”, kertoo MSL:n toiminnanjohtaja Paula Yliselä ja lisää: ”Me menemme kunnan kumppanina ihmisten luokse järjestämällä penkkikahvilan, karttatyöpajan tai vaikka talkoilla rantapajukon raivaamisen – jonka jälkeen pajukkoa voidaan yhdessä biohiilettää tai tehdä pajutaideteos.”

”Suunnittelu, toteutus ja arviointi – kaikki nämä kuntaviranomaisten ja yrittäjien kannattaa tehdä yhdessä kuntalaisten kanssa ja me autamme organisoimaan keskusteluja”, Ketonen lisää.

Yliselä ja Ketonen korostavat, että kaupunkien ja maaseudun kannattaa toimia yhdessä varsinkin, mitä tulee ilmastokysymyksiin. ”Think Global – Act Local” toteutuu toiminnassamme. Käymme myös maailmalta napsimassa ideoita, joita autamme soveltamaan paikallisiksi”, Ketonen kertoo. ”Olemme olleet paikan päällä käynnistämässä kylätalolle aurinkokennoprojektia, kimppakyydityksiä, kierrätyspisteitä ja perustamassa syötävää puutarhaa”, Yliselä lisää.

Maaseudun Sivistysliitto MSL on kulttuuri- ja sivistysjärjestö, joka ajankohtaisilla teemoilla ja luovin keinoin saattaa ihmisiä ja organisaatioita yhteen rakentamaan kestävää ja hyvää elämää.

Pääteemat nyt: Järjestötoiminta, Osallisuus, Ilmastoviisaus, Paikalliskulttuuri ja ITE taide.

Perustettu 1952
14 valtakunnallista jäsenjärjestöä

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton Uutiskirje! www.msl.fi