Mtechin varatoimitusjohtaja Jarkko Ilomäki nostaa hattunsa suomalaisille maatalousyrittäjille ja haluaa kannustaa kuluttajia valitsemaan ulkomaisen tuotteen, kuten juuston, sijaan suomalaisen vaihtoehdon.

Suomessa toimitaan aallon harjalla digitaalisten ratkaisujen tuottamisessa ja hyödyntämisessä maataloudessa. Yli 30 vuotta toimineen Mtechin varatoimitusjohtaja Jarkko Ilomäen mukaan tärkeässä roolissa ovat suomalaiset yrittäjät, jotka ovat ottaneet innokkaasti vastaan arkeaan helpottavia palveluita. Mtech tarjoaa muun muassa mobiilisti toimivia, helppokäyttöisiä ohjelmia maanviljelyyn sekä nautatilan hallintaan. Työntekijä voi kirjata ylös havaintojaan työn ohella ja hyödyntää toimissaan ohjelman antamaa tietoa.

”Antureilla saadaan tietoa esimerkiksi eläimen kiima-ajasta, poikimisen alkamisesta tai vaikka eläimen sairastumisesta. Viljelypuolella käytössä on muun muassa satelliittikartta, joka helpottaa täsmä-
viljelyä.”

Kerättyjä tietoja hyödyntämällä voidaan ennustaa ja suunnitella tulevaisuutta entistä tehokkaammin. Ilomäki painottaa, että tulevaisuudessa neuvontapalvelut tulevat olemaan entistäkin suuremmassa roolissa heidänkin toiminnassaan: ”Valtavasta tietomassasta täytyy osata löytää oleelliset asiat – siinä me voimme auttaa.”

“Maatalouden ammattilainen voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, helpottaa työntekoaan sekä säästää aikaa ja rahaa.”

ProAgrian, MTK:n ja Faban omistaman Mtechin helppokäyttöinen maatalousohjelmisto MinunMaatilani.fi on otettu omakseen Suomen lisäksi myös muissa pohjoismaissa. Ei ihme, sillä palvelu selkeyttää kokonaisuutta, helpottaa käytännöntyötä, mutta auttaa myös viranomaislomakkeiden täyttämisessä.

”Me autamme keräämään ja käsittelemään tietoa – maatalouden ammattilainen voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, helpottaa työntekoaan sekä säästää aikaa ja rahaa.”

www.mtech.fi