Teksti: Suvi Huttunen

Metsä- ja biotalous on Suomelle tärkeä elinkeino eikä sen merkitys tule vähenemään tulevaisuudessa. Jotta logistiikka toimii ja metsätalous saa puuta, on metsätieverkoston oltava kunnossa. Metsä- ja muidenkin yksityisteiden korjausvelka on kuitenkin kasvanut hälyttävästi.

”Metsäteiden kunto on tikittävä aikapommi. Viime vuonna metsäteitä korjattiin vain alle 1 000 kilometriä ja kunnostukseen tarkoitettuja valtiontukia jäi jopa käyttämättä, kun kohteita ei ole saatu liikkeelle. Vuotuinen tarve on yli 3 000 km eli nopeat saavat myös tukirahoitusta, joka kattaa vähintään puolet kustannuksista”, Otso Metsäpalvelujen toimitusjohtaja Kari Lundell sanoo.

“Metsäteiden kunto on tikittävä aikapommi.”

Suurin osa metsäteistä on paitsi metsätalouden myös muun virkistyskäytön ja mökkiläisten käytössä. Viimeistään tiekunnan kokouksessa metsätien kunto kannattaakin ottaa rohkeasti puheeksi. Metsäteollisuuden kannalta teiden pitäisi olla käyttökelpoisempia läpi vuoden. Metsän arvo määrittyykin osin logistiikan helppouden mukaan.

”Jos metsäteollisuus ei saa suomalaista puuta kustannustehokkaasti, se korvataan osin tuontipuulla. Investointi metsätiehen nostaa metsätilan arvoa ja myös pienemmät kohteet tulevat kiinnostavammiksi. Useimmat saavat investoinnin takaisin lähivuosina korkojen kera”, Lundell toteaa.

Metsäteiden kunnossapidossa kannattaa panostaa ammattitaitoon. Jos säästetään suunnittelussa ja materiaaleissa, se näkyy hyvin pian tien kunnossa ja kalliimpina ylläpitokustannuksina. Yksityisteillä on myös paljon silloiksi luokiteltavia rakennelmia, jotka vaatisivat erityishuomiota kantavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

”Teitä ei ole tarkoitus rakentaa ylikuntoon, vaan käyttötarkoituksen mukaan siellä missä on tarvetta. Jos kunnostushankkeita ei saada käynnistettyä, se näkyy ennen pitkää myös metsänomistajien kukkarossa”, Lundell sanoo.

Lundell muistuttaa, että Suomen kattava metsätieverkosto toimii myös palomuurina. Metsäpalon syttyessä sammutuskalusto pääsee lähelle ja tiet estävät tulen leviämisen. Esimerkiksi Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa metsäpaloissa vapautui kahtena viime vuonna peräkkäin jopa kolminkertaiset hiilipäästöt osavaltion kaikkiin muihin hiilipäästöihin verrattuna. Näin hyvät ilmastotavoitteet haihtuisivat kirjaimellisesti savuna ilmaan.

Metsätien kunnostuksessa on huomioitava tien koko elinkaari ja arvioitava jokainen tie ja silta omana yksilönään. Alan johtavana osaajana Otso Metsäpalvelut panostaa ennen kaikkea laatuun ja luonnon ehdoilla toimimiseen.

Otso Metsäpalvelut

  • Metsäpalveluja valtakunnallisesti mm. yksityisteiden ja siltojen kunnostusta ja rakentamista, kunnostusojitusta ja metsänhoitoa, puukauppaa, metsätilojen arviointia ja välitystä.
  • Noin 55 toimipistettä ympäri Suomea ja noin 130 ammattilaista.

www.otso.fi/