Suomella on mittavat luonnonvarat vesialueillaan. Kalan arvoketju alkaa maaseudun alkutuottajista ja päätyy jalostajien ja tukkukauppiaiden kautta ammattikeittiöihin ja kauppojen tiskeihin. Tämä koko ketju toimii palvellakseen suomalaisia kuluttajia, joista yli 95 prosenttia syö kalaa, ja erityisesti arvostetaan kotimaista kalaa.

Kala luo työtä ja toimeentuloa 

Ammattikalastus ja kalanviljely ovat yritystoimintaa luonnon ehdoilla ja tärkeä osa rannikon ja sisävesialueiden kulttuuria ja identiteettiä. Näillä luodaan työtä ja toimeentuloa saaristoon ja maaseudun haja-asutusalueille, pidetään huolta vesiympäristöstä ja tuotetaan kotimaista lähiruokaa. Kalastus on tehokkaimpia tapoja poistaa vesistöihin joutuneita ravinteita. Luonnonvesien tarjontaa täydennetään kalanviljelyn avulla. 

Kalakaupassa huikeat mahdollisuudet

Kalan kysyntä jatkaa kasvuaan. Kauppa ja jalostus ovat olleet kalatalouden nopeimmin kasvavia sektoreita ja myös logistiikka on kehittynyt vauhdilla. Kysynnän kasvuun on kuitenkin vastattu pääosin kasvatetun lohikalan tuonnilla. Kalanjalostajat käyttäisivät huomattavasti enemmän kotimaista raaka-ainetta, mikäli sitä olisi tarjolla. Vesiviljelyyn on ympäristösyistä vaikea saada uusia kasvatuslupia ja haittaeläimet vaikeuttavat kalan pyyntiä rannikolla. Alkutuotannon haasteet selättämällä olisi kuitenkin mahdollista kasvattaa niin kalan ja lähiruoan tuotantoa kuin työllisyyttä kalaketjussa.

Ratkaisuja etsitään 

Kalatalouden tulevaisuus näyttää lupaavalta. Haasteisiin etsitään ratkaisuja yritysten ja tutkijoiden verkostomaisessa yhteistyössä. Kalan kysyntä kasvaa edelleen koti- ja vientimarkkinoilla ja yrityksillä on halu kasvaa ja investoida. 

Katriina Partanen
toiminnanjohtaja
Pro Kala ry

Jari Setälä
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus

www.prokala.fi