Pyhäjärvi-instituutti on 30 vuoden ajan tehnyt töitä ruoantuotannon ja vesiensuojelun parissa. Vuosien saatossa toiminta, jossa asiantuntijuus, käytännön onnistumiset ja luotettavuus yhteistyökumppanina, on laajentunut maakuntatasolta sekä valtakunnalliseen että kansainväliseen työhön. Ruoantuotanto ja vesiensuojelu ovat aiempaakin ajankohtaisempia teemoja ja ne ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Laadukkaan ruokaketjun kaikissa vaiheissa tarvitaan puhdasta vettä. Lisäksi taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän ruoantuotannon perusedellytys on, että tuotantopanoksia, kuten ravinteita, ei päästetä huuhtoutumaan vesistöihin. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanoman lausahdukseen Puhdas vesi – paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituuttisäätiön perustivat vuonna 1989 Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat, A. Ahlström Oy, Lännen Tehtaat, Broilertalo Oy ja Kariniemi Oy sekä Turun yliopisto. Myöhemmin mukaan liittyivät Rauman kaupunki sekä Eurajoen ja Kiukaisten kunnat. Pyhäjärvi-instituutin tavoitteena oli elintarviketuotantoa ja ympäristöä, erityisesti vesiensuojelua, koskevan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittäminen.

Pyhäjärvi-instituutin teemat mukautuvat ajankohtaisiin aiheisiin. Olemme edistäneet ruokaketjun kaikkia osa-alueita sekä laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen kautta että viljelymenetelmiä kehittämällä. Olemme tukeneet uusien elintarvikeyritysten syntymistä ja kasvua. Pyhäjärven suojeluohjelman ja JOKIohjelman toiminnan kautta koko Eurajoen vesistöalue on saatu vapaaehtoisen suojelun piiriin ja toimenpiteet valuma-alueilla edustavat maan kärkiosaamista. Instituutin toiminnan tämän hetken kantavina teemoina ovat järvikalan hyödyntäminen, lähiruoka, luomuviljelyn koulutukset, yrttiviljelyn koulutukset, kiertotalous, ilmastonmuutoksen haasteet vesiensuojelussa ja ruoantuotannossa sekä maaperän kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavat projektit.

Pyhäjärvi-instituutti jatkaa tulevinakin vuosikymmeninä pitkäjänteistä ja monipuolista työtään ruoantuotannon ja vesienhoidon kehittämiseksi asiantuntevan ja innovatiivisen henkilökunnan voimin hyvässä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Myös uudet kumppanit toivotetaan tervetulleeksi tähän kehittämistyöhön.

Ilolla ja yhteistyöllä kohti puhtaita vesiä ja parempia eväitä!

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr
Sepäntie 7, 27500 Kauttua
puh. 044 034 4054
www.pyhajarvi-instituutti.fi
fb @pyhajarviinstituutti
tw @PJinstituutti