ROSEWOOD-verkoston tavoitteena on rakentaa kestävään metsänhoitoon nojaava, eurooppalainen metsätalouden verkosto. Suomesta Lappi on mukana hankkeessa. ”Toimintaa laajennetaan myös muualle Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan ja Baltiaan”, hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen Lapin ammattikorkeakoulusta kertoo.

Kaupungistuminen, metsänomistajien ikärakenne ja hankalissa maasto-olosuhteissa, pitkien etäisyyksien päässä sijaitsevat metsät asettavat haasteita puunhankinnalle. EU:n myöntämällä Horizon-rahoituksella toimiva ROSEWOOD-hanke nostaa esiin eri alueiden tarpeet, haasteet ja käytänteet ja kokoaa EU-alueet yhteen puuraaka-aineen saamiseksi liikkeelle kestävällä tavalla.

”Hankkeen tavoitteena on omaksua uusia, kestäviä metsänhoidon ja puunhankinnan käytäntöjä ja edistää Euroopan metsävarojen potentiaalin käyttöönottoa. Eri alueilla on omat haasteensa ja osaamisensa, eli meillä on paljon opittavaa toisiltamme”, toteaa projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Lapin AMK ja Luonnonvarakeskus ovat mukana ROSEWOOD -hankkeessa Lapin liiton tuella. Lisäksi mukana ovat Espanja, Italia, Itävalta, Kroatia, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Sveitsi. Maat on jaettu neljään osaamiskeskittymään: Pohjois-, Etelä-, Keski- ja Itä-Eurooppaan.

”Alueilta tehdyt puunhankinnan SWOT-analyysit kertovat, millaista osaamista ja kehitettävää eri maissa on. Suomen vahvuuksia ovat muun muassa kehittyneet tietojärjestelmät, kattava metsätieverkosto ja monipuolinen metsäalan koulutus. Niissä meillä on paljon annettavaa”, Väisänen uskoo.

Väisäsen mukaan metsätalous on Suomessa kestävää ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi on normaali osa metsätalouden toimia. Mutta aina on varaa parantaa. Kun muualla EU:ssa painitaan esimerkiksi kehittymättömien tietojärjestelmien ja yhteistyön puutteen kanssa, on Suomen kehityskohteiden kärjessä metsätieverkoston perusparantaminen. Tämä koskee etenkin Lappia, jossa pitkien etäisyyksien takia puunkuljettaminen vie paljon resursseja.

”Hankkeen hyöty on siinä, että toisten vahvuuksilla voidaan vahvistaa toisten heikkouksia ja näin edistää taloudellisten kumppanuuksien syntyä alueiden välille. Tämä on myös viesti EU:lle siitä, mitä Euroopan metsätalouden eri alueilla osataan ja mihin rahoitusta tarvitaan”, Väisänen lisää.

ROSEWOOD – European Network of Regions on Sustainable Wood Mobilisation