SeAMK Ruoka -yksikön johtaja Leena Perämäki on iloinen siitä, että ruokaketjun kehittämistä voi opiskella Seinäjoella aina ylempään ammattikorkeakoulututkintoon saakka.

Seinäjoella tavoitellaan koko ruokaketjun digitalisaation parempaa hyödyntämistä. Digitaalisuus on jo arkea teollisuuden tuotannossa, mutta myös viljelijän apuna, esimerkiksi dronet sadon tarkkailussa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa työskentelevä Soila Mäntymaa opiskeli agrologiksi, koska halusi tehdä työkseen jotain tärkeää.

Agrologi Soila Mäntymaa on projektipäällikkönä kansainvälisessä Regions4Food-hankkeessa, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) vastaa Suomen osuudesta. Hankkeessa kartoitetaan ruokaketjun digitalisaation hyviä käytäntöjä ja edistetään niiden hyödyntämistä alueen yrityksissä.

”Mukana on seitsemän eurooppalaista maakuntaa. Yksi pääteemoista on ruokaketjun jäljitettävyys, jossa Suomi on edelläkävijä.”

Kokonaisuudessaan noin 1,5 miljoonan euron hanke vie digitalisaatiota eteenpäin ja luo uusia verkostoja.

”Paikalliseen sidosryhmään on koottu alkutuottajia, ravintoloita, ruokakauppoja, elintarviketeollisuuden yrityksiä, ICT-osaajia ja kehitysorganisaatioita. Kartoitamme eri tarpeita digitalisaatiosta.”

Ruokaketju esillä opiskelussa

Etelä-Pohjanmaalla koko ruokaketjun tuntemus korostuu koulutustarjonnassa. SeAMK Ruoka -yksikön johtajan Leena Perämäen mukaan opiskelijat pääsevät tutustumaan jo opiskeluaikana ruoantuotantoon eri kanteilta. Digitalisaatio on kiinteä osa opiskelua.

”Verkostot auttavat näkemään omaa peltoa kauemmas. Agrologi-koulutuksen lisäksi voi ruokaketjun osa-alueilla opiskella restonomiksi ja bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi. Osaamista voi syventää myös tekniikan tai liiketalouden aloilta.”

Kaiken pohjana on vahva oman alan osaaminen. Agrologiopintoihin kuuluvat tärkeänä osana myös yrittäjävalmiudet ja talouden hallinta. SeAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta tukee opetusta.

https://www.seamk.fi/