Hankejohtaja Mikko Rantahalme ja kehittämisasiantuntija Henriikka Kokkola koordinoivat Työmarkkinatorin kehitystyötä Lahdesta käsin, mutta työryhmä on luonnollisesti valtakunnallinen.

Työmarkkinatoria kehitetään vahvassa yhteistyössä työnvälitysyritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Digitaalisella kohtaamispaikalla asiakas kohtaa vain oman työ- ja elämäntilanteen kannalta palveluja. Esimerkiksi hoitovapaalta työelämään palaavalla on erilaiset tarpeet kuin vastavalmistuneella. Personoitu palvelu toteutetaan tekoälyn avulla.

“Tärkein muutos on, että asiakaslähtöisyys nousee täysin keskiöön. Kansalaisia ja yrityksiä Työmarkkinatorilla palvelevat kaikki palveluntarjoajat, julkiset ja yksityiset, yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palvelu on vahvasti ennakoiva: se vinkkaa työntekijän oman alan muutoksista ja ehdottaa tulevaisuuden kannalta oleellisia koulutuksia, palveluja sekä antaa kattavaa tietoa työmarkkinoista”, hankejohtaja Mikko Rantahalme KEHA-keskuksesta kertoo.

Näin myös informaatioähky helpottaa, kun itselle oleellinen tieto löytyy ilman loputonta surffailua. Muiden maiden tapoja hoitaa työmarkkinapalveluita on tarkasteltu tiiviisti. Suomen tavoitteen mukaista täysmääräistä yhteistyötoteutusta ei ole vielä missään. Täysin uudenlaista mallia kehitetään nyt rohkeana edelläkävijänä.

Kehittämisasiantuntija Henriikka Kokkolan mukaan Suomessa on ihmisistä paljon dataa, jota koneellisesti louhimalla voidaan tunnistaa osaaminen, osaamisvaje sekä kaikki työllistymisen kannalta oleelliset tarpeet ja vaihtoehdot. Myös tilastotiedot, ammattibarometrit ja globaalit trendit voidaan yhdistää tekoälyllä osaksi ennakoivaa kokonaisuutta. Työmarkkinatori tulee kommunikoimaan avoimesti myös Euroopan työmarkkinoiden kanssa ja tarkastelemaan ihmisen osaamista ammattinimikettä laajemmin.

”Ennakointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, sillä toimenkuvat työelämässä muuttuvat jatkuvasti. Hän, joka viisi vuotta sitten päätti lähteä opiskelemaan koodaamista, on nyt työmarkkinoilla vahvoilla”, Kokkola havainnollistaa.

Työmarkkinatoria kehitetään yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Aidosti kokonaisvaltainen työelämän palvelukokonaisuus taataan yhteiskehittämisellä yksityisten tahojen kanssa. Mukana ovat rekrytointialan toimijat sekä valmennuspalveluja tarjoavat yritykset. Myös käyttäjiä on kuultu alusta asti työpajoissa eri puolilla Suomea. Pilottivaiheesta on tarkoitus edetä kaikille avoimiin palveluihin vuoden 2019 aikana. Jatkuvasti kehittyvässä verkkopalvelussa voi jo nyt luoda itselleen osaamis- ja työnhakuprofiilin tai jättää työpaikkailmoituksen.

www.tyomarkkinatori.fi

  • Työnvälityksen kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista.
  • Työmarkkinatorin digitaalisten palveluiden ansiosta työnhakijat ja -antajat löytävät toisensa nykyistä helpommin ja nopeammin.
  • Työmarkkinatori muodostaa jatkossa kokonaisuuden, jossa julkisten ja yksityisten toimijoiden tieto on yhteisessä käytössä.

www.tyomarkkinatori.fi