”Pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä. Päästöjä pitää myös poistaa ilmakehästä. Metsien hiilinielujen lisäksi on aika kääntää katseet maaperään.”

Valiolla ja sen yli 5 000 omistajamaitotilalla on tehty työtä maitoketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi metaanin määrä on puolittunut 50 vuodessa lehmien parantuneen terveyden ja ravinnon myötä sekä lehmien määrän vähennyttyä. Edelleen kaivataan uusia keinoja esimerkiksi märehtijöiden metaanipäästöjen vähentämiseksi sekä lannan ravinteiden saamiseksi paremmin kiertoon.

Pelloista hiilivarastoja

Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen

Nykyiset keinot metaanipäästöjen vähentämiseksi on käytetty loppuun, ja maitoketjun osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on pysynyt koko 2000-luvun noin 3–4 prosentissa.

”Pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä pysäyttämään maapallon keskilämpötilan nousua. Päästöjä pitää myös poistaa ilmakehästä. Metsien hiilinielujen lisäksi on aika kääntää katseet maaperään. Pelloista voi tulevaisuudessa tulla merkittäviä hiilivarastoja”, kertoo Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen.

Maaperä sitoo hiiltä ilmakehästä kaksi kertaa niin paljon kuin kasvillisuus. Liian yksipuoliset viljelykäytännöt  saattavat heikentää maan kuntoa. Maaperän hiilensidontaa voi parantaa esimerkiksi vuoroviljelyllä, lisäämällä nurmen lajikirjoa ja pitämällä pellot mahdollisimman ison osan vuodesta vihreinä.

”Monella tilalla peltojen tuottavuutta ja hiilensidontaa parantavat toimet ovat jo käytössä. Nyt haluamme viedä hyviä käytäntöjä koko maataloussektorille. Uusista velvoitteista ei ole kyse, vaan haluamme varmistaa, että Suomessa kannattaa tuottaa ruokaa myös tulevaisuudessa”, Nousiainen jatkaa.

Seuraa Valion ilmastoseminaaria 20.11. klo 9-12 osoitteessa https://www.valio.fi/

Säästöjä ja kannattavuutta tiloille

Toteutuessaan hiilineutraali maitoketju voi tuoda säästöjä ja kustannustehokkuutta tuottajalle ja parantaa koko maatalouden kannattavuutta.

”Viljelijät haluavat ratkaista ympäristöongelmia. Siksi tarjoamme tiloille uutta tietoa ja tukea: miten sitoa hiiltä maahan, lisätä biodiversiteettiä, vähentää lehmien metaanipäästöjä ja laittaa lanta takaisin ravinnekiertoon. Monimuotoinen ja terve pelto parantaa satoja ja tilojen kannattavuutta”, Nousiainen kertoo.

On vielä aikaista sanoa, milloin hiilineutraali maitoketju saavutetaan. Tähtäin on lähivuosikymmenissä.

Yli 90 prosenttia maitotuotteen hiilijalanjäljestä syntyy maidon alkutuotannossa ennen kuin maitoauto ajaa meijeriin. Siksi tiloilla tehtävällä työllä on iso merkitys hiilineutraalin maitoketjun saavuttamisessa. Myös tehtaiden energiatehokkuus, kuljetusreittien optimointi, uusiutuvat pakkausmateriaalit ja tehtaiden hävikin vähentäminen pienentävät maidon hiilijalanjälkeä ja ovat tärkeä osa Valion työtä.

Yhteistyötä tutkimusryhmien ja ympäristöjärjestöjen kanssa

Valion tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja

Hiilineutraalin maitoketjun toteutumiseen tarvitaan myös uutta, tutkittua tietoa.

”Etsimme yhdessä huippututkimusryhmien ja ympäristöjärjestöjen kanssa ratkaisuja etenkin nurmen ja maaperän hiilensidontaan”, kertoo Valion tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja. Valio luo parhaillaan myös niin sanottua lantaekosysteemiä.

”Haluamme palauttaa lannan sisältämän typen ja fosforin tehokkaasti ravinnekiertoon. Valio on patentoinut ensimmäisenä maailmassa teknologian, jolla lannasta erotetaan fosfori ja typpi lannoitejakeiksi. Samalla syntyy puhdasta vettä ja biokaasua. Nyt on aika ottaa iso askel eteenpäin. Hyvät käytännöt voivat levitä myös Suomen rajojen ulkopuolelle”, Kaukovirta-Norja summaa.

Terve maaperä varastoi hiiltä

Terve maaperä sitoo ja varastoi hiiltä ilmakehästä. Se myös pidättää ravinteita tehokkaasti, jolloin typpi ja fosfori eivät valu vesistöihin.

• Maaperän hiilensidontaa voi parantaa esimerkiksi vuoroviljelyllä, lisäämällä nurmen lajikirjoa ja pitämällä pellot mahdollisimman ison osan vuodesta vihreinä.

• Oikeanlainen peltoviljely ja kiertotalous luovat karjataloudelle edellytykset toimia ilmaston kannalta kestävästi.

• Valion tavoittelema hiilineutraali maitoketju tarkoittaa sitä, että tuotteiden hiilijalanjälki on nolla tai jopa negatiivinen.