Olavi Soinion mukaan jäteneuvonta on tärkeä osa jätehuollon viestintää, ja sitä tehdään myös yhteistyössä alueen 4H-yhdistysten kautta. Ylivieskan jätekeskuksesta löytyy nykyään myös Vaihtorikontti, jossa asiakkaat voivat kierrättää käyttökelpoisia tavaroita ja harrastusvälineitä. Teksti ja kuva: Hanna Perkkiö

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun joukko kuntia Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella perusti yhteisen alueellisen jätehuoltoyhtiön. Nykyään Vestia Oy:n omistaa 16 kuntaa, joista suurimpia ovat Ylivieskan, Kalajoen ja Nivalan kaupungit.

”Kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut valtava muutos. Kun yhtiö aloitti toimintansa, jätteet päätyivät lähes sataprosenttisesti kaatopaikalle. Nyt vain neljä prosenttia jätteestä jää hyödyntämättä”, toimitusjohtaja Olavi Soinio toteaa.

Vuonna 2017 Vestialle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena laadukkaasta jätehuollosta. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella niin, että kaikilla toimialueen asukkailla on yhtenäiset palvelut ja vastaanottomaksut.

”Isosta toimialueesta hyötyvät etenkin pienemmät kunnat. Olemme jo kolmena vuotena peräkkäin pystyneet laskemaan jätehuollon hintoja, mistä hyöty tulee suoraan kotitalouksille”, Soinio kertoo.

Hän korostaa, että vastuu ympäristöstä on keskeistä jätehuoltoyhtiön toiminnassa. Vestia vastaanottaa ja käsittelee jätteet ja ohjaa ne edelleen hyötykäyttöön. Alueelle on perustettu 15 hyötyjäteasemaa sekä 210 ekopistettä kierrätettäville jätteille. Osa toiminnoista on keskitetty Ylivieskan jätekeskukseen.

Noin 65 prosenttia vastaanotetusta jätteestä hyödynnetään energiakäyttöön Vaasassa Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa, jonka omistajiin Vestia kuuluu. Laitos kattaa kolmanneksen Vaasan kaukolämmön tarpeesta sekä noin 7 000 omakotitalon sähköntarpeen.

Energiantuotantoon on valjastettu myös Ylivieskan jätekeskuksen vanha kaatopaikka, jossa metaanikaasut kerätään talteen tuottamaan sähköä ja lämpöä Vestian kiinteistöihin.

Vestian vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa, ja se työllistää 20 henkilöä suoraan sekä urakoitsijoiden kautta 25 lisää. Yhtiö ei tavoittele kaupallista voittoa eikä maksa osinkoa omistajille. Toiminnan kulut katetaan jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myynnistä saatavilla tuloilla.

”Tehtävänämme on taata kuntalaisille hyvät ja tehokkaat yhdyskuntajätehuollon palvelut kaikissa oloissa. Toimiva jätehuolto vaikuttaa suoraan kotitalouksien arkeen”, Soinio toteaa.

www.vestia.fi/